Akıl Oyunları Sistemi Hedef Becerileri

  • Nesneleri, durumları ve olayları fark ederek bireysel becerilerini algılayacaktır.
  • Renkleri ve şekilleri tanıyarak üzerinde yorum yapabilecektir.
  • Rakamları tanıma, ritmik sayma ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirecektir.
  • Geometrik şekillerin özelliklerini belirtecektir.
  • Akıl oyunları sayesinde geliştirdiği problem çözme becerisi ile karşılaştığı problemler için olası çözümleri değerlendirerek plan yapacaktır.
  • Mevcut durumu tanımlayarak çözüme nasıl ulaşılacağını bilecektir.
  • Tümevarım ve tümdengelim kavramlarını öğrenerek arasındaki ilişkiyi anlayabilecektir.
  • Grup içerisindeki sosyal becerileri gelişecektir.
  • Akıl oyunları deneyiminde öğrendiği kurallar ile günlük yaşamında yer alan kurallar arasındaki ilişkiyi fark edecektir.
  • Yaşantısı boyunca gerekli olacak akıl yürütme becerilerinin temelini atabilecektir.
 

Okul Öncesi Sınıflardan Fotoğraflar

Bayi Girişi

Kullanıcı Adı*
Şifre Adı*