Akıl Oyunları Sistemi Hedef Becerileri

  • Karşılaştığı problemleri ve sistemleri anlayabilecek, olaylar arasında ilişkiler kurabilecek, sonuca ulaşabilmek için bir plan yapacak, bu planı uygulayabilmek için gerekli yöntemleri deneyecek.
  • Problemi önce anlaması gerektiğini, elindeki materyallerin ne olduğu ve bunları nasıl kullanacağını bilir.
  • Mantıksal olarak düşünebilecek tüme varım ve tümden gelim kavramlarıyla ilgili çıkarımlar yapabilecektir.
  • Günlük hayatta ve derslerinde karşılaştığı problemlerle ilgili çözüm yöntemleri araştıracak ve deneyecektir.
  • Yaşantısı boyunca gerekli olan akıl yürütme işlevini bilecek ve bunu uygulayacaktır.
  • Karşılaştığı problemleri, çözüm yollarını ve mantıksal düşüncelerini akıcı bir dil kullanarak anlatır.
  • Problemin çözümünde birden çok strateji geliştirebilir.
  • Bilgiyi araştıracak, üretecek ve kullanacaktır.
 

Okul Öncesi Sınıflardan Fotoğraflar

Bayi Girişi

Kullanıcı Adı*
Şifre Adı*